...riešenia pre VAŠE ŠPORTOVISKO

vs6

 • Umelý UV stabilizovaný trávnik sa volí podľa účelu a charakteru športového využitia ihriska. Trávnik je zapieskovaný sušeným kremičitým pieskom v množstve odpovedajúcom použitému typu umelého trávnika. Farebné čiary umelého trávnika sú zvolené podľa účelu a využitia hracej plochy:
  • biele na futbal a tenis
  • žlté na volejbal
  • modré na basketbal

 • Umelý športový povrch tartanového typu
 • Pevný - betónový resp. asfaltový povrch hracej plochy, ktorý je vhodný hlavne na:
  • ľadový hokej, in-line hokej, pozemný hokej, floorbal
  • ale aj na štandardné loptové hry ako futbal, tenis, basketbal a volejbal

Hore