...riešenia pre VAŠE ŠPORTOVISKO

vs59

Ideálnym riešením pre Vás na zvýšenie komfortu hry a možnosti lepšieho časového využitia viacúčeloveho ihriska je osvetlenie hracej plochy pomocou osvetľovacej sústavy:

 • s dodávkou a montážou celého systému vrátane:
  • výkopových a zemných prác
  • elektrickej prípojky s možnosťou napojenia aj na verejné osvetlenie
  • káblových rozvodov a zemniacich vodičov
  • elektrického rozvádzača, merania spotreby a skupinového vypínača
 • s variabilitou výšky stĺpov osvetlenia od 5,0 m až po 8,0 m
 • s kapacitou osvetlenia a optimalizáciou osvetlenia plochy ihriska
  • 4 x 400 W
  • 6 x 400 W
  • 8 x 400 W
  • 12 x 400 W
  • podľa želania zákazníka
 • s garantovaním úspornosti a bezpečnosti celého systému

Hore