...riešenia pre VAŠE ŠPORTOVISKO

vs50

Do areálov viacúčelových ihrisk s oddychovou zónou sú ideálnymi doplnkami:

 • jednoradové striedačky s kapacitou sedačiek podľa Vašich potrieb

 • drevené parkové lavičky
 • vodná fontánka
 • umelé jazierko s cirkuláciou vody

 • zariadenia pre detské hry (drevené, plastové, kombinované)
  • kolotoče
  • preliezačky
  • rôzne zostavy domčekov
  • pieskovisko
  • sklzné žľaby

Hore