...riešenia pre VAŠE ŠPORTOVISKO

vs30

Ochranná konštrukcia nad mantinelom

Ochranná konštrukcia je riešená nad základným mantinelovým systémom a tvoria ju samostatné kovové stĺpiky upravené na osadenie a upevnenie o základnú mantinelovú konštrukciu pomocou skrutiek:

  • Hokejový typ s robustnejšou konštrukciou so stĺpikmi do výšky min. 4,0 m okolo celého obvodu mantinelov a s oblúkovým riešením rohov, na ktorej je osadená biela uzlová sieť s veľkosťou oka max. 40 mm a hrúbkou šnúry min. 3 mm
  • Futbalový typ ochrannej konštrukcie obdĺžnikového tvaru v štandardnom prevedení so stĺpikmi do výšky 3,0 m s ochrannou sieťou zelenej farby s veľkosťou oka max. 150 mm a hrúbkou šnúry min. 2 mm

Podľa materiálu stĺpikov ochrannej konštrukcie:

  • Stĺpiky z Al profilov
  • Stĺpiky z pozinkovaných oceľových profilov

Hore