...riešenia pre VAŠE ŠPORTOVISKO

vs35

Ochranná konštrukcia nad mantinelom

  • Ochranná konštrukcia je riešená:
    • po celom obvode základného mantinelového systému
    • na krátkych stranách alebo na časti základného mantinelového systému
  • Výška stĺpikov ochrannej konštrukcie je štandardne do úrovne min. 3,0 m
  • Záchytná sieť je na ochrannej konštrukcii stĺpikov upevnená a napnutá pomocou spojovacieho materiálu, oceľových laniek a pri hokejovom type ochrannej konštrukcie aj s použitím dištančných profilov v mieste oblúkov

Hore