...riešenia pre VAŠE ŠPORTOVISKO

vs38

Ochranná konštrukcia nad mantinelom

 • Neštandardný rozmer ochrannej konštrukcie ako nadstavby základného mantinelového systému
 • Zvýšenie ochrannej  konštrukcie so sieťou do výšky viac ako 4,0 m
 • Vybavenie ochrannej konštrukcie prevýšenia mantinelového systému sklopno - výkyvnými dvierkami nad základným mantinelom na presun snehu z hracej plochy mimo ihriska

 • Ochranná sieť uzlová alebo bezuzlová s okom:
  • 120/3 mm na futbal v zelenej farbe
  • 50/3 mm na tenis v bielej  farbe
  • 45/3 mm na tenis v zelenej  farbe
  • 40/3 mm na hokej v bielej farbe

Hore