...riešenia pre VAŠE ŠPORTOVISKO

vs20

Základný mantinelový systém:

 • Modulový typ
  Vzájomne zmontované celozvarované moduly rovnakých rozmerov pevne ukotvené o betónový základ. Na každom module je po celom obvode skompletovaného mantinelového syytému upevnená plastová výplň s rovnakým rozmerom ako modul. Takéto konštrukčné riešenie mantinelového systému je vhodnejšie na hokejový typ mantinelov.

 • Stĺpikový typ
  Pevne do betónových základov osadené stĺpiky na ktorých sú v 3 vodorovných rovinách po celom obvode ihriska skrutkami upevnené profily rovnakých rozmerov. Plastová výplň sa pripevňuje na takto zmontovanú mantinelovú konštrukciu priebežne po celom jej obvode. Toto technické riešenie mantinelovej konštrukcie je vhodnejšie na futbalový typ mantinelov.

V oboch prípadoch je:

 • na hornej hrane mantinelovej konštrukcie s plastovou výplňou pevne po celom obvode osadené bezpečnostné Al madlo
 • vstup na hraciu plochu riešený 2 vstupnými dvierkami na jednej dlhej strane mantinelového systému
  • barierovými pri hokejovom type mantinelu
  • bezbariérovými pri futbalovom type mantinelu
 • štandardný rozmer ihriska (dlžka x šírka):
  40,0 x 20,0 m
  36,0 x 18,0 m
  33,0 x 18,0 m

Hore