...riešenia pre VAŠE ŠPORTOVISKO

vs1

Spoločnosť SPORTECH, s. r. o. sa už viac ako 10 rokov špecializuje na projektovanie a realizáciu rôznych športovísk a viacúčelových ihrísk. Cieľovými zákazníkmi sú predovšetkým mestá a obce, športové kluby ale aj rôzne občianske združenia a súkromné subjekty. Prioritou spoločnosti v tejto špecifickej oblasti je dosiahnutie maximálnej spokojnosti každého jej zákazníka s kvalitou a spoľahlivosťou realizovaných športovísk.

Podporou takejto priority spoločnosti sú:

  • Dlhoročné skúsenosti a poznatky z praxe účinne tranformované a osvojené v činnosti spoločnosti
  • Jasná deklaráciu pôvodu a kvality používaných surovín a materiálov
  • Garancia vyššej životnosti športoviska
  • Komplexnosť prístupu ku zákazníkovi s ponukou služieb v oblasti servisu a údržby týchto športovísk
Výstavba viacúčelových ihrísk

Výstavba viacúčelových ihrísk

Ponuka optimálneho riešenia multifunkčného ihriska v rozmeroch podľa priestorových možností a požiadaviek zákazníka.

Mantinelové systémy

Mantinelové systémy

Ušitý na mieru podľa účelu využitia ihriska pri rešpektovaní finančných možností zákazníka.

Ochranná konštrukcia nad mantinelom

Ochranná konštrukcia nad mantinelom

Garancia plynulosti hry na hracej ploche a bezpečnosti divákov mimo hracej plochy ihriska.

Hore