...riešenia pre VAŠE ŠPORTOVISKO

s35

Striedačky a rozhodcovské kabínky máme v ponuke:

  • v kompletnej zostave 2 striedačiek + 1 rozhodcovskej kabínky
  • samostatne striedačky bez rozhodcovskej kabínky
  • samostatne len rozhodcovskú kabínku

Kupujúci si podľa obdržanej výkresovej dokumentácie od SPORTECH zabezpečí v dostatočnom časovom predstihu pred montážou striedačky resp. rozhodcovskej kabínky vyhotovenie rovného a pevného základu a podľa obdržaných technických podkladov si zabezpečí ukotvenie konštrukcie striedačky resp. rozhodcovskej kabínky. V prípade že nás o to  požiadate zabezpečíme Vám ukotvenie striedačiek my.

Termín dodávky kompletnej zostavy 2 striedačiek + 1 rozhodcovskej kabínky je do 2 týždňov od potvrdenia záväznej objednávky.

Hore