...riešenia pre VAŠE ŠPORTOVISKO

s36

 • Striedačka je riešená obdobne ako štandardná s oblúkovými segmentami ale kombináciou pevnejších Al profilov 50/50 mm a 50/30 mm
 • Oblúková časť konštrukcie a bočné strany striedačky sú pevne spojené do jedného celku z časti zváraním a z časti sú niektoré diely zoskrutkované
 • Lavička so sedadlami tvorí samostatnú konštrukciu zhotovenú z oceľových profilov vrátane  3 stupňových schodov
 • Priestor medzi lavičkami a samotné schody sú vyplnené drevenými doskami, ktoré tak tvoria podlahu striedačky
 • Rozhodcovská kabínka u tohto typu je riešená bez lavičky a sedadiel
 • Ostatné technické vybavenie je obdobné ako u jednoradových striedačiek a rozhodcovskej kabínky
  • výplň oblúkovej časti konštrukcie s jednokomôrkovým polykarbonátom
  • výplň bočných strán rovnakým materiálom alebo priehľadným plexiglasom
  • modré sedačky typu GHANA
  • Al konštrukcia je v základnom prevedení bez farebnej povrchovej úpravy
  • Ukotvenie striedačky a rozhodcovskej kabínky na vopred pripravený základ podľa výkresovej dokumentácie SPORTECH

Hore