...riešenia pre VAŠE ŠPORTOVISKO

rovs

Máte starosti, čo s poškodenými alebo zničenými súčasťami na Vašom viacúčelovom ihrísku alebo máte záujem o zlepšenie vybavenia vášho ihriska?

Sme tu my a ponúkame Vám opravu a renováciu nielen nami realizovaných ihrísk, ale aj ihrísk od iných dodávateľov a to:

  • vyčistenie prieskovej náplne umelého trávnika spojené s opravou poškodených časťí trávnika a čiar
  • kompletnú výmenu umelého trávnika za nový vrátane jeho načiarovania a zapieskovania
  • opravu mantinelového systému ako aj jeho nastavby s ochrannými sieťami s možnosťou výmeny sietí za nové
  • dodatočná montáž konštrukcie s ochrannými sieťami nad mantinelmi na dlhých stranách ihriska resp. zvýšenie pôvodnej konštrukcie aj s novou sieťou na krátkych stranách ihriska
  • opravu alebo výmenu futbalových brán zabudovaných do mantinelového systému
  • opravu alebo výmenu športového vybavenia ihriska (sieťky na  basketbal, volejbal, tenis )

Hore