...riešenia pre VAŠE ŠPORTOVISKO

okss76

Výška celej zostavy aj so sieťou:

  • 4,0 m je minimálna úroveň výšky
  • 5,0 - 6,0 m (jej montáž si už vyžaduje vysokozdvižnú plošinu)
  • viac ako 6 m (stĺpiky už musia mať spevnenú konštrukciu)

Typ ochrannej siete:

  • uzlová sieť z PP materiálu s hrúbkou šnúry 2, 3 a 4 mm
  • bezuzlová sieť z PP materiálu s hrúbkou šnúry 3 a 4 mm
  • oba typy môžu mať veľkosť oka 150, 120, 100, a 50 mm

Dĺžka zostavy:

  • 24 m je minimálna dĺžka v priestore za futbalovou bránou
  • po celej šírke hracej plochy za futbalovou bránou
  • maximálna dĺžka je okolo celej hracej plochy ihriska

Hore