...riešenia pre VAŠE ŠPORTOVISKO

Certifikáty

Certifikát odbornej komisie pre výstavbu futbalových štadiónov KpVŠ pri SFZ na:

  • stabilnú bránu veľkú SBV 110
  • prenosnú bránu veľkú PBV 106
  • prenosnú bránu mládežnícku PBM 106
  • jednoradovú striedačku s min. počtom sedadiel 13 a max. 16 osôb

Všetky tieto výrobky vyhovujú reglementu FIFA a UEFA v zmysle technického doporučenia a požiadaviek na výstavbu a modernizáciu futbalových štadiónov.

Certifikát hracej komisie pri SZH na:

  • hádzanársku bránu v pevnom prevedení pod označením SBH 80 P
  • hádzanársku bránu skladaciu pod označením SBH 80 S

Všetky tieto výrobky vyhovujú podmienkam pre súťažné zápasy EHF.

Certifikáty od výrobcov a dodávateľov:

  • umelých trávnikov
  • plastových výplní mantinelov
Hore